• Bartosz Osiadlo

Ile kosztuje i czym jest terminowe ubezpieczenie na życie?

Zaktualizowano: 27 kwi 2020

Gdy szukamy polisy na życie, jednym z dostępnych wariantów jest ubezpieczenie terminowe. W przedmiotowym artykule opiszę czym charakteryzuje się ta forma umowy ubezpieczenia, jakie są jej wady i zalety. Odpowiem także na pytanie ile taka ochrona kosztuje, dla przykładowej Sumy Ubezpieczenia w kwocie 1 miliona złotych.


Ubezpieczenie terminowe na życie to kontrakt, w którym Ubezpieczyciel deklaruje objęcie Ubezpieczonego ochroną, na określoną (najczęściej) stałą kwotę, przez zagwarantowany okres, w zamian za określoną (najczęściej) stałą składkę.


Polisę zawiera się z uwzględnieniem:

 1. wielkości sumy ubezpieczenia

 2. czasu trwania ochrony

 3. wieku ubezpieczonego

W przeciwieństwie do tego, do czego większość konsumentów jest przyzwyczajona - im dłuższy czas trwania umowy, tym składka jest droższa. Wynika to z faktu, iż przez cały czas zadeklarowany w ubezpieczeniu, nie jest to zobowiązanie Klienta, a raczej

polisa terminowa to zobowiązanie ubezpieczyciela do bezwzględnego udzielania ochrony w określonym terminie

o ile Ubezpieczający będzie opłacał składkę zgodnie z umową.


Jest to informacja o tyle istotna, że stan zdrowia ubezpieczonego jest badany tylko raz - w momencie zawierania umowy. Z tego powodu zakład ubezpieczeń wylicza składkę na początku umowy tak, aby koszt polisy był niezmienny przez cały okres trwania.


ZALETY ubezpieczenia terminowego

 • Stała składka przez cały okres ubezpieczenia

 • Towarzystwo musi utrzymywać ochronę bez względu na zmiany stanu zdrowia ubezpieczonego, o ile Ubezpieczający opłaca wszystkie składki zgodnie z harmonogramem

 • Ubezpieczający może w każdej chwili przerwać opłacanie składek, wygaszając kontrakt

WADY ubezpieczenia terminowego

 • Polisa kiedyś się skończy

 • Po upływie okresu ochrony nie ma gwarancji kontynuacji

 • Jeżeli ubezpieczający przerwie opłacanie składek, najczęściej skutkuje to wygaszeniem kontraktu

Dlaczego podobnie brzmiące punkty pojawiły się zarówno jako wada i zaleta? O tym na koniec.


Polisa terminowa może występować w wariantach z wartością wykupu -wtedy ubezpieczonemu przysługuje zagwarantowana w umowie wartość środków do wypłaty w przypadku tzw. dożycia polisy, lub też przed czasem - lub bez wartości wykupu - wtedy po dożyciu umowy zakład ubezpieczeń i ubezpieczający podają sobie ręce i zapominają o kontrakcie.

O wartościach wykupu w ubezpieczeniu na życie pisałem również tutaj>>


Przykładowe wartości miesięcznych składek mogą wyglądać następująco:

SUMA UBEZPIECZENIA - stała w całym okresie - 1 000 000 (jeden milion) złotych

RYZYKO - śmierć ubezpieczonego NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY


wiek 30 lat

 • okres 10 lat - 170 zł

 • okres 20 lat - 250 zł

 • okres 30 lat - 390 zł

wiek 40 lat

 • okres 10 lat - 370 zł

 • okres 20 lat - 570 zł

 • okres 30 lat - 810 zł

wiek 50 lat

 • okres 10 lat - 880 zł

 • okres 20 lat - 1220 zł

 • okres 30 lat - 1770 zł


Podane wyżej wyliczenia mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela. Stawki te to uśrednione ceny, spośród ofert różnych ubezpieczycieli zarejestrowanych w ramach rejestru podmiotów KNF, i w zależności od wyboru mogą być tańsze, lub droższe. Są to również wyliczenia dla osoby względnie zdrowej, bez tzw. loadingu, czyli bez dodatkowego narzutu, z tytułu większego prawdopodobieństwa śmierci, spowodowanego chorobą, stylem życia itp.


Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe preferują młodszych klientów, inne posiadają lepszą taryfę dla starszych. Osobiście zawsze sugeruję sprawdzenie kilku dostępnych opcji.


Warto zwrócić uwagę, że średni koszt ochrony na 1 MILION złotych dla 30-40 latka, na 20 lat oscyluje raptem w okolicach 0,04% (0,0004) tej kwoty!

Ubezpieczenie terminowe to forma zabezpieczenia się nominalnie najniższym wydatkiem miesięcznym. Czy to najlepsza forma zabezpieczenia? - TO ZALEŻY


Taki kontrakt rodzi zobowiązanie dla ubezpieczyciela przez okres jego trwania, a przez Ubezpieczającego może zostać zakończony bez większych przeszkód w każdej chwili. Z grubsza wystarczy nie opłacić składki. Może to także być wadą (jak wspomniałem przy wyliczaniu ZALET i WAD wcześniej), gdyż inne rodzaje kontraktów ubezpieczeniowych również pozwalają na zaprzestanie opłacania składki, bez wyłączania ochrony ubezpieczeniowej.


Polisa terminowa to jedna z wielu metod, dostępnych na rynku. Czy to metoda odpowiadająca Twoim potrzebom? Czy może Twoje życie należy objąć inną formą ubezpieczenia? Jeżeli Cię to zainteresowało, umówmy się na 30-minutową rozmowę telefoniczną>>


Czy wiesz, że mam też kanał na YouTube?

Kliknij tu i zapoznaj się z materiałami, które tam dla Ciebie przygotowałem.146 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie