• Bartosz Osiadlo

Jak Plan Ubezpieczeniowy Może Pomóc Zachować Twarz (na przykład Dealerowi)

Jakiś czas temu chwaliłem się na prywatnym profilu Facebookowym, że udało nam się nawiązać współpracę ze Związkiem Dealerów Samochodów w celu proponowania Dealerom Samochodowym wyspecjalizowanej usługi w formie pełnych i jednolitych planów ubezpieczeniowych. 


Pozwolę sobie opisać przypadek szkody, w którym taki plan pozwolił dealerowi wyjść z twarzą wobec swojego klienta.

Case study:


Do Dealera Samochodowego przyjechał klient i oddał samochód w pieczę. Z dachu salonu, podczas wichury, odczepiła się blacha. Uderzyła w samochód klienta, uszkadzając dach i elementy nadwozia. Kosztorys naprawy został oszacowany na 4000 zł. 


Klient wyszedł z roszczeniem do Dealera o naprawienie szkody. Dealer pokazał swoją polisę odpowiedzialności cywilnej, więc klient przystąpił do rozmowy z ubezpieczycielem. 

Likwidator, po szkodzie, poprosił o opinię od Dealera na temat tego czy blacha, która uszkodziła samochód była dobrze przymocowana. Pracownik Dealera, pomijając nas jako brokera w korespondencji, palnął ubezpieczycielowi, że blacha była zamontowana należycie. 

Ubezpieczyciel powołał się na siłę wyższą i odmówił klientowi Dealera wypłaty. 


Całe szczęście Dealer (nasz klient), skorzystał z naszej rady i miał wdrożony jednolity plan ubezpieczeniowy, obejmujący tą samą polisą zarówno odpowiedzialność cywilną za rzeczy w pieczy, jak i mienie osób trzecich. Po niefrasobliwie udzielonej informacji ubezpieczycielowi przez pracownika dealera, zadecydowaliśmy, że będziemy rościć z tej drugiej linii i przystąpiliśmy do rekwalifikacji szkody, która zakończyła się decyzją pozytywną i wypłatą.


Istotą takiego jednolitego planu dla Dealera Samochodowego (w takim lub podobnym przypadku) jest to, że ubezpieczyciel TAK CZY OWAK zapłaci. Kwestią tylko jest to, czy zrobi to z OC czy z AllRisku.


Dlatego tak ważne może być stosowanie UJEDNOLICONEGO PLANU ubezpieczeniowego, żeby Dealer samochodowy mógł być kryty przed taką szkodą, ale co ważniejsze...


żeby mógł także przed swoim klientem wyjść z twarzą.

108 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie