• Bartosz Osiadlo

Ryzykowne zaniżanie Sumy Gwarancyjnej w OC

Zaktualizowano: 18 paź 2020

Dzisiaj opiszę, dlaczego nie warto zaniżać wartości Sum Gwarancyjnych w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Jest to istotne dla każdego, w szczególności również, gdy potencjalnie nie widzimy możliwości zmaterializowania się szkody z naszej winy.

Zawierając z Klientami polisy ubezpieczeniowe, często spotykam się z chęcią zaoszczędzenia na składce poprzez zawieranie ubezpieczenia na zaniżone kwoty. Często słyszę opinie niezadowolonych z dotychczasowej współpracy z ubezpieczycielami osób. Chęć obniżania składki, oprócz względów ekonomicznych, wynika z braku wiary w dobre działanie polisy ubezpieczeniowej. Niestety, to właśnie zaniżanie sum gwarancyjnych często wpływa na fatalną jakość posiadanych ubezpieczeń.


Przyzwyczajenia

Jesteśmy przyzwyczajeni, że z ubezpieczycielem musimy się kłócić o rację, poniesione wydatki, ich zasadność, lub objęcie szkody zakresem. W przypadku szkody na naszym mieniu, po pierwsze musimy być pewni, że ubezpieczyciel odpowiednio poznał charakterystykę konstrukcji obiektu. Następnie trzeba stwierdzić, czy przyczyna szkody była objęta zakresem, a potem przy płaceniu za szkodę, spieramy się o wydatki i konieczność ich ponoszenia. Obawy pojawiają się w przypadku ubezpieczeń zniszczenia mienia, utraty zysku, ubezpieczeń na życie czy utraty dochodu. W przypadku niektórych zakładów ubezpieczeń, niestety całkiem słusznie, wnioskując po zagmatwanych ogólnych warunkach, albo złej historii związanej z reklamacjami. Zazwyczaj myślimy, że ubezpieczyciel stoi w opozycji do nas.

Kiedy siedzimy z ubezpieczycielem po tej samej stronie stołu

Inaczej sprawa ma się w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. W ubezpieczeniu oc, czy to prywatnej, czy zawodowej, czy prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczyciel stoi po naszej stronie. Z istoty tego ubezpieczenia wynika, że ubezpieczycielowi będzie zależało na uzasadnieniu braku naszej winy, a gdy nie będzie to możliwe, doprowadzenia do jak największego ograniczenia roszczenia, lub zawarcia korzystnej ugody.


Ubezpieczyciel będzie nas bronił przed roszczeniem. Zakres ubezpieczenia OC mówi między innymi o tym, że zakład ubezpieczeń udzieli Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej w przypadku niezasadności roszczeń, a także związanej z zaspokojeniem roszczeń zasadnych oraz pokryje koszty pomocy prawnej.

Czym jest Suma Gwarancyjna

Suma Gwarancyjna w polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel zapłaci za roszczenia osób i podmiotów poszkodowanych lub uprawnionych.

W ramach sumy gwarancyjnej pokrywane są także koszty podjęte przez ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Zapłacone będą także wynagrodzenia ekspertów, powołanych w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru szkody.

Co istotne, oprócz roszczeń poszkodowanych oraz wynagrodzeń ekspertów, ubezpieczyciel pokryje również koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego. Pokrywane również będą wydatki związane z działaniami prowadzącymi do mediacji lub postępowania pojednawcze oraz pozostałe koszty administracyjne


Trzeba też zadbać o to, żeby zakres ochrony ubezpieczeniowej był odpowiednio szeroki. Ubezpieczyciel pokryje koszty obrony o tyle, o ile zgłaszane przeciwko nam roszczenie będzie miało pokrycie w zakresie polisy.

Różnice pojawiają się w zapisach proponowanych przez poszczególne zakłady ubezpieczeń.

Jeżeli Suma Gwarancyjna będzie za mała, poszczególni ubezpieczyciele mogą ograniczyć swoją odpowiedzialność za koszty obrony. Niektóre zapisy ogólnych warunków mówią, że gdy kwota roszczenia przeciwko nam przekroczy wysokość Sumy Gwarancyjnej, koszty poniesione na pomoc prawną będą rekompensowane w odpowiednio mniejszej proporcji, również w przypadkach gdy koszty miałyby być nielimitowane.

Przykład:

W naszej polisie Suma Gwarancyjna wynosi 1 000 000 pln. Suma zgłoszonych przeciwko nam roszczeń wynosi 2 000 000 pln. W postępowaniu ramię w ramię z ubezpieczycielem doszło do ugody i zmniejszenia kwoty roszczenia do 300 000 pln. Pomimo zaspokojenia roszczenia, i doprowadzenia z poszkodowanym do ugody, ubezpieczyciel podsumował koszty obrony na kwotę 400 000 pln.

Należy tutaj sprawdzić jakie mamy zapisy w owu. Przykład niekorzystnego w takim wypadku zapisu wygląda następująco:

„W przypadku gdy wysokość roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę jest wyższa niż suma gwarancyjna na jeden Wypadek Ubezpieczeniowy, Ubezpieczyciel pokrywa Koszty Pomocy Prawnej tylko w takiej części, która odpowiada stosunkowi sumy gwarancyjnej do wysokości roszczeń, również wtedy, kiedy jedna szkoda prowadzi do kilku procesów sądowych.”

Wynika z tego, że ubezpieczyciel w takim przypadku zobowiąże się do pokrycia ich w proporcji 1000000/2000000 czyli 200 000 pln.

Składka nie rośnie liniowo

Mając na uwadze powyższe, oszczędzanie na Sumie Gwarancyjnej jest dość ryzykowne. W odniesieniu do składki, również może nie przynieść zamierzonego efektu.


Nie wszyscy Klienci zdają sobie sprawę, że składka w OC nie rośnie liniowo, w proporcji do limitu odpowiedzialności. Z racji tego, że zdecydowana większość roszczeń i szkód jest niska, ubezpieczyciele najczęściej wyceniają składkę w kwocie oczekiwanych roszczeń w ciągu roku.


Co za tym idzie, różnica w składce między limitem 500 000 pln a 1 000 000 pln, czy 1 000 000 pln a 2 000 000 pln nie będzie proporcjonalnie większa. Szczególnie widać to na przykład w branży serwisowej. Większość szkód wynosi kilka tysięcy pln. Dla zilustrowania, jeden z Dealerów, z którym współpracujemy zobaczył oferty dla swojej działalności w następujących kwotach:

Limit 500 000 pln - składka 28 000 pln Limit 1 000 000 pln - składka 31 000 pln (wzrost 10%) Limit 2 000 000 pln - składka 34 000 pln (wzrost 10%)


Nie opłaca się oszczędzać

Podsumowując, czy to w kontekście roszczeń z odpowiedzialności zawodowej, za usługę, produkt, lub konieczność poniesienia kosztów jego wycofania z rynku, nie warto oszczędzać na Sumie Gwarancyjnej. Jeżeli musimy ograniczać wydatki, warto przemyśleć zwiększenie udziałów własnych. Zawierając polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy także zwrócić uwagę na wyżej wymienione zapisy dotyczące kosztów prawnych. Warto poszukać ubezpieczyciela, który nie limituje kosztów obrony, a także wynegocjować wykreślenie zapisu o proporcjonalnym zmniejszeniu pokrycia tych wydatków.

34 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie